เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ

(iPhone)


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 4 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
ราคาพิเศษ
ลูกค้ารายเดือน
อายุใช้งาน 1 ปีขึ้นไป

(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal XTRA
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPhone 11 Pro Max
64 GB
รายเดือน 39,900 35,200 35,200 1,000 699 -
33,200 32,200 2,000 1,099
31,200 29,200 2,500 1,499
เติมเงิน 38,400 - - 600 -
iPhone 11 Pro Max
256 GB
รายเดือน 45,900 41,200 41,200 1,000 699 -
39,200 38,200 2,000 1,099
37,200 35,200 2,500 1,499
เติมเงิน 44,400 - - 600 -
iPhone 11 Pro Max
512 GB
รายเดือน 52,900 49,200 49,200 1,000 699 -
47,200 46,200 2,000 1,099
45,200 43,200 2,500 1,499
เติมเงิน 51,400 - - 600 -
iPhone 11 Pro
64 GB
รายเดือน 35,900 32,200 32,200 1,000 699 -
30,200 29,200 2,000 1,099
28,200 26,200 2,500 1,499
เติมเงิน 34,400 - - 600 -
iPhone 11 Pro
256 GB
รายเดือน 41,900 37,200 37,200 1,000 699 -
35,200 34,200 2,000 1,099
33,200 31,200 2,500 1,499
เติมเงิน 40,400 - - 600 -
iPhone 11 Pro
512 GB
รายเดือน 48,900 44,200 44,200 1,000 699 -
42,200 41,200 2,000 1,099
40,200 38,200 2,500 1,499
เติมเงิน 47,400 - - 600 -
iPhone 11
64 GB
รายเดือน 24,900 21,200 21,200 1,500 699 -
19,200 18,200 2,500 1,099
17,200 15,200 3,500 1,499
เติมเงิน 23,900 - - 600 -
iPhone 11
128 GB
รายเดือน 26,900 23,200 23,200 1,500 699 -
21,200 20,200 2,500 1,099
19,200 17,200 3,500 1,499
เติมเงิน 25,900 - - 600 -
iPhone 11
256 GB
รายเดือน 30,900 27,200 27,200 1,500 699 -
25,200 24,200 2,500 1,099
23,200 21,200 3,500 1,499
เติมเงิน 29,900 - - 600 -

(iPhone)


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 27 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal XTRA
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPhone XS Max
64 GB
รายเดือน 26,900 19,800 1,000 599
17,800 2,000 899i
15,800 3,000 1,099
เติมเงิน 25,900 - 600 -
iPhone XS Max
256 GB
รายเดือน 32,900 24,900 1,000 599
22,400 2,000 899i
21,400 3,000 1,099
เติมเงิน 31,900 - 600 -
iPhone XS Max
512 GB
รายเดือน 39,900 32,800 - 599
29,300 - 899i
26,300 - 1,099
เติมเงิน 36,900 - 1,200 -
iPhone XS
64 GB
รายเดือน 21,500 15,800 1,000 599
14,300 2,000 899i
13,300 2,500 1,099
เติมเงิน 20,500 - 600 -
iPhone XS
256 GB
รายเดือน 27,500 21,800 1,000 599
20,300 2,000 899i
19,300 2,500 1,099
เติมเงิน 26,500 - 600 -
iPhone XS
512 GB
รายเดือน 35,500 26,300 - 599
23,800 - 899i
21,600 - 1,099
เติมเงิน 32,500 - 1,200 -
iPhone XR
64 GB
รายเดือน 21,900 15,900 1,500 699
14,900 2,000 899i
12,900 2,500 1,099
11,900 3,000 1,299
10,900 3,500 1,499
iPhone XR
128 GB
รายเดือน 23,900 17,900 1,500 699
16,900 2,000 899i
14,900 2,500 1,099
13,900 3,000 1,299
12,900 3,500 1,499
เติมเงิน 21,900 - 1,200 -
iPhone XR
256 GB
รายเดือน 27,900 24,300 1,500 699
23,200 2,000 899i
22,200 2,500 1,099
21,200 3,000 1,299
20,200 3,500 1,499
เติมเงิน 25,900 - 1,200 -
iPhone 8
64 GB
รายเดือน 15,900 12,300 1,500 699 -
11,200 2,000 899
10,200 2,500 1,099
9,200 3,000 1,299
8,200 3,500 1,499
iPhone 8
128 GB
รายเดือน 17,900 14,300 1,500 699 -
13,200 2,000 899
12,200 2,500 1,099
11,200 3,000 1,299
10,200 3,500 1,499
เติมเงิน 15,900 - 1,200 -
iPhone 8 Plus
64 GB
รายเดือน 19,900 16,300 - 699 -
15,200 - 899
14,200 - 1,099
13,200 - 1,299
12,200 - 1,499
เติมเงิน 17,900 - 1,200 -
iPhone 8 Plus
128 GB
รายเดือน 21,900 18,300 1,500 699 -
17,200 2,000 899
16,200 2,500 1,099
15,200 3,000 1,299
14,200 3,500 1,499
เติมเงิน 19,900 - 1,200 -
iPhone 7
32 GB
รายเดือน 11,000
12,500
7,400
8,900
1,500 699
6,300
7,800
2,000 899
5,300
6,800
2,500 1,099
เติมเงิน 9,000
10,500
- 1,200 -
iPhone 7
128 GB
รายเดือน 13,000
14,300
9,400
10,700
1,500 699
8,300
9,600
2,000 899
7,300
8,600
2,500 1,099
เติมเงิน 11,000
12,300
- 1,200 -
iPhone 7 Plus
32 GB
รายเดือน 13,000
14,500
9,400
10,900
1,500 699
8,300
9,800
2,000 899
7,300
8,800
2,500 1,099
iPhone 7 Plus
32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 13,000
14,500
9,900
9,990
- 499 -
8,900
8,490
- 699
7,400
6,940
- 899
5,900
6,990
- 1,099
เติมเงิน 9,300
9,500
- 3,000 -
iPhone 7 Plus
128 GB
รายเดือน 15,000
16,500
11,100
12,900
1,500* 499
699
10,100
11,800
2,000* 699
899
8,600
10,800
2,500* 899
1,099
เติมเงิน 10,500
14,500
- 3,000
1,200
-
iPhone 7 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 15,000
16,500
10,100
12,500
- 499
9,100
11,500
- 699
7,600
10,500
- 899
เติมเงิน 9,500
13,500
- 3,000
2,000
-

  *iPhone 7 Plus 128GB ถ้าชำระด้วยบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า (ชื่อเจ้าของบัตร ต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียน เจ้าของเลขหมายเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน ต่อการซื้อ 1 เครื่อง)

พิเศษยิ่งกว่าสำหรับนักศึกษาเท่านั้น

(iPad)


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 27 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal NET Unlimited
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPad รุ่นที่ 7
32 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 15,400 11,400 1,500 599 -
9,400 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 7
128 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 18,400 12,900
14,400
1,500 599 -
10,900
12,400
2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
32 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 14,490 10,000
10,990
1,500 599 -
8,000
8,990
2,000
1,500
1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
128 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 17,490 13,000
13,990
1,500 599 -
11,000
11,990
2,000
1,500
1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro รุ่น 11"
64 GB
รายเดือน 33,900 29,900 2,000 599 -
iPad Air
64 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 22,400 16,900
19,400
1,500 599 -
14,900
17,400
2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Air
256 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 27,400 21,400
24,400
1,500 599 -
19,400
22,400
2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad mini
64 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 18,400 13,400 1,500 599 -
11,400 1,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad mini
256 GB
พิเศษ!!!รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 10 เดือนในรอบบิลถัดไป
รายเดือน 23,400 17,400 1,500 599 -
15,400 1,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
เติมเงิน 20,400 - 1,200 -

พิเศษยิ่งกว่าสำหรับนักศึกษาเท่านั้น

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11

ราคาพิเศษและเครื่องเปล่า รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือนกับบัตรซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เพิ่มเติม คลิก


iPhone รุ่นอื่น ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด 5,000 บาทขึ้นไป)อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 22 ก.พ 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Galaxy Fold
512 GB
รายเดือน 69,900 66,900 - 649
65,900 - 849
64,400 - 1,149
Note 10 Lite
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 17,990 14,490 1,500 649 -
13,490 2,000 849
10,990 3,500 1,149
9,990 4,000 1,349
Galaxy Note 10
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 32,900 26,400 1,000 649
25,400 1,500 849
23,900 2,000 1,149
22,900 2,500 1,349
20,900 3,000 1,549
เติมเงิน 27,400
31,900
- 600 -
Galaxy Note 10+
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 37,900 30,900 1,000 649
29,900 1,500 849
28,400 2,000 1,149
27,400 2,500 1,349
24,900 3,000 1,549
เติมเงิน 31,400
36,900
- 600 -
Galaxy Note 10+
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 40,900 33,900 1,000 649
32,900 1,500 849
31,400 2,000 1,149
30,400 2,500 1,349
27,900 3,000 1,549
เติมเงิน 36,400
39,900
- 600 -
Galaxy S10
128 GB
รายเดือน 23,900 19,900 500 649
18,900 1,000 849
17,900 1,500 1,049
16,900 2,000 1,249
เติมเงิน 22,400 - 1,200 -
Galaxy S10+
128 GB
รายเดือน 27,900 23,900 1,000 649
22,900 1,500 849
20,400 2,500 1,149
19,400 3,000 1,349
เติมเงิน 26,400 - 1,200 -
Galaxy S10+
512 GB
รายเดือน 34,900 28,900 1,000 849
26,900 1,500 1,149
24,900 2,000 1,549
เติมเงิน 33,400 - 1,200 -
Galaxy S10+
1 TB
รายเดือน 45,900 39,900 1,000 849
37,900 1,500 1,149
35,900 2,000 1,549
เติมเงิน 44,400 - 1,200 -
Galaxy A80
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 21,990 16,490 1,000 549 -
15,490 1,500 749
12,990 3,500 949
10,490 4,500 1,149
Galaxy A71
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 13,990 11,490 300 449
10,490 300 649
9,490 300 849
Galaxy A70
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 14,990 10,990 - 549
9,990 500 749
8,990 1,500 949
เติมเงิน 11,990 - 1,200 -
Galaxy A51
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,490 7,990 300 449
6,990 300 649
5,990 300 849
Galaxy A50s
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,990 7,990 - 449 -
6,990 - 649
5,990 - 849
เติมเงิน 4,990
8,990
- 3,000
600
-
Galaxy A50s
4/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,990 6,590 - 449 -
5,590 - 649
เติมเงิน 7,990 - 600 -
Galaxy A30s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,990 4,990 - 449 -
3,990 500 649
เติมเงิน 5,990 - 600 -
Galaxy A20s
4/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,490 4,190 - 449 -
3,190 500 649
เติมเงิน 5,490 - 600 -
Galaxy A20s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,490 3,290 - 449 -
2,290 500 649
Galaxy A10s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,490 1,590* - 449 -
990* 200 549
590*
790
300
200
649
840** - 449
Galaxy A10s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,490 990* 500 549 -
590* 600 649

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

พิเศษยิ่งกว่าสำหรับนักศึกษาเท่านั้น

***


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 22 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
P30 รายเดือน 15,990 8,490 2,000 649
7,490 2,500 749
4,490 4,000 1,149
เติมเงิน 8,990
13,990
- 3,000
1,200
-
P30 Pro รายเดือน 24,990 15,490 1,500 649
13,490 2,000 849
10,990 3,000 1,149
9,990 3,500 1,349
เติมเงิน 21,990 - 1,200 -
Mate 30 Pro รายเดือน 28,990 20,490 1,500 649 -
18,490 2,000 849
14,490 3,000 1,149
12,490 4,000 1,549
nova 5T รายเดือน 9,990 6,490 1,000 449 -
5,490 1,500 649
4,490 2,000 849
2,990 2,500 1,149
เติมเงิน 4,900 - 3,000 -
Y9s รายเดือน 7,990 4,490 - 549 -
2,990 1,200 849
Y9 Prime 2019 รายเดือน 5,999 3,999 1,000 449
2,999 1,500 649
เติมเงิน 4,499 - 1,200 -
Y7P รายเดือน 4,999 2,990 1,000 449 -
1,990 1,500 649
Y6s รายเดือน 3,999 1,399 1,000 449 -
899 1,500 549
เติมเงิน 6 - 3,000 -
Y7 Pro 2019
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,999 990* 700 449 -
790* 200 549
690** 300 449
Y6s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,999 490*
1,249
600
700
449 -
490**
799
300
0
449

Huawei P30 ราคาพิเศษ 4,490 และ P30 Pro ราคาพิเศษ 9,990 และ 10,990 ลูกค้าต้องชำระเงินค่าเครื่องโทรศัพท์และค่าบริการ ชำระล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต ที่ชื่อผู้ถือบัตร ต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียน เจ้าของเลขหมายเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน ต่อการซื้อ 1 เครื่อง


*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

โปรแกรม “รับประกันพิเศษ” นี้ จะเป็นการรับประกันให้กับผู้บริโภค ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Huawei ในกรณีแอปพลิเคชัน ชื่อ Google Play, Gmail, Google Map, Google Gallery, Chrome, Youtube, Facebook, Instagram และ Whatsapp ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ทาง AWN ยินดีให้ลูกค้าคืนสินค้าดังกล่าวได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • “การรับประกันพิเศษ” ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากความขัดข้อง บกพร่อง ไม่ตอบสนองของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์ (Application bugs)
 • "การรับประกันพิเศษ" ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยกเลิกหรือหยุดการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่รองรับ หรือสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับ "อุปกรณ์ทั่วไปทั้งหมด ในทุกยี่ห้อ"
 • โปรโมชันนี้ เริ่มต้นในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
 • "การรับประกันพิเศษ" มีผลในการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยยึดถือจากใบกำกับภาษีตามกฎหมาย
 • "การรับประกันพิเศษ" มีผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ตของ Huawei ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android ที่เข้าร่วมโปรแกรม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์”) ดังต่อไปนี้ P20, P20 Pro, P30, P30 lite, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Nova 3, Nova 3i, Nova 4, Y5 2019, Y5 Lite, Y5 Prime 2018, Y7 Pro 2018, Y7 Pro 2019, Y9 2018, Y9 2019 และ Y9 Prime 2019
 • Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์การรับประกันพิเศษ
 • ในกรณี “Google Play, Gmail, Google Map, Google Gallery, Chrome, Youtube, Facebook, Instagram และ Whatsapp” ไม่สามารถทำงานได้ ขอให้ผู้บริโภคนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ Huawei เพื่อให้ทาง Huawei ตรวจสอบและออกเอกสารยืนยันรับคืนเครื่อง ผู้บริโภคนำเอกสารยืนยันดังกล่าว พร้อมกับเครื่อง กล่อง อุปกรณ์ครบ ใบกำกับภาษีตามกฏหมาย และ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อทำการคืนเครื่องที่ AIS Shop ทุกสาขา
 • AIS จะคืนเงินเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้น เข้าบัญชีผู้บริโภคภายใน 30 วันทำการ
  • อาการเสียของเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ความผิดพลาดจากการใช้งานตามปกติของลูกค้า, การใช้งานผิดประเภทตามคุณสมบัติของอุปกรณ์, เครื่องตก/หล่น, โดนแรงกระแทก/ทับ, จอแตก/มีรอยร้าว, เครื่องหัก/โค้งงอ, มีรอยขีดข่วนบนผิวเครื่อง
  • อุปกรณ์โดนน้ำหรือของเหลวเข้าในตัวเครื่อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การต่อไฟฟ้า/เสียบชาร์ตไฟในลักษณะผิดสเปค มาตรฐาน, เป็นสนิม, มีการกัดกร่อนจากน้ำทะเล/สารเคมี
  • อุปกรณ์ถูกลงโปรแกรม/เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่มาตรฐานของ Huawei,มีการซ่อมและหรือถอดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานผู้ชำนาญจาก Huawei Service Center และอาการเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดมาจากการผลิตของโรงงาน และเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ไม่อาจคาดเดาได้

อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 22 ก.พ 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Reno 10X
12/256 GB
รายเดือน 28,990 18,990 1,500 649
17,490 3,000 849
15,990 3,500 1,149
13,490 5,500 1,549
Reno 10X
8/256 GB
รายเดือน 24,990 15,990 2,000 649
14,990 2,500 849
12,490 4,500 1,149
8,990 8,000 1,549
Reno รายเดือน 16,990 13,990 1,000 649 -
12,990 2,000 849
11,990 2,000 1,149
Reno2 รายเดือน 15,999 11,999 1,000 649
10,999 1,500 849
9,499 2,500 1,149
Reno2 F
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 8,490 - 449
7,490 - 649
6,490 - 849
5,490 500 1,149
เติมเงิน 5,790 - 3,000 -
F9 รายเดือน 9,990 7,990 1,000 449
6,990 1,500 649
A9 2020 รายเดือน 7,999 5,999 1,000 449 -
4,999 1,500 649
3,999 2,000 849
เติมเงิน 3,290 - 3,000 -
F11 Pro
128 GB
รายเดือน 8,990 5,990 500 449
4,990 1,000 649
3,990 2,000 849
เติมเงิน 4,990 - 2,000 -
F11 Pro
64 GB
รายเดือน 8,490 6,490 1,000 449
5,490 1,000 649
3,990 1,500 949
F11 รายเดือน 7,990 5,990 1,000 449 -
4,990 1,500 549
A7 รายเดือน 5,990 3,990 1,000 449 -
3,490 1,500 549
A5 2020 รายเดือน 4,999 2,999 1,000 449 -
A5s รายเดือน 4,599 2,599 - 449 -
A1K รายเดือน 3,999 1,999 1,000 449 -
A5 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 1,690* 500 449 -
1,190* 500 549
1,190 - 449
A3s
3/32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 4,999 490*
1,799
1,000
200
349
499
-
99**
1,499
1,000
0
349
เติมเงิน 99
2,499
- 3,000
1,200
-

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 22 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
NEX 3 รายเดือน 24,999 20,499 500 649 -
19,499 1,000 849
17,999 1,500 1,149
16,999 2,000 1,349
V17 Pro รายเดือน 12,999 8,999 1,000 449 -
7,999 1,500 649
6,999 2,000 849
5,499 3,000 1,149
เติมเงิน 9,499 - 1,200 -
V17 รายเดือน 11,999 8,999
9,499
1,500 549 -
7,499
7,999
2,500 849
6,499
6,999
3,000 1,049
S1 Pro รายเดือน 8,999 5,499 1,500 549 -
3,999 2,500 849
2,999 3,000 1,149
เติมเงิน 6,199 - 1,200 -
Y19 รายเดือน 6,999 4,499 1,000 449 -
3,499 1,500 649
Y17 รายเดือน 4,999 2,999 1,000 449 -
1,999 1,500 549
Y15 2020 รายเดือน 4,999 2,999 1,000 449 -
Y12
3/64 GB
รายเดือน 4,499 2,499 1,000 449 -
Y12
3/64 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 4,499 990*
1,999
300
500
449 -
490* 700 549
990**
1,999
- 449
Y11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 1,299*
1,499
700 449 -
799*
890
700 549
790** - 449
Y91C
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,399 199*
1,200
1,000
200
349 -
99** 700 349

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 04 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
X2 Pro รายเดือน 19,999 13,999 1,000 649
12,999 1,500 849
10,999 3,000 1,149
XT รายเดือน 10,999 7,499 1,500 649
6,499 2,000 849
4,999 2,500 1,149
5 Pro
8/128 GB
รายเดือน 8,999 5,499 1,500 649
4,499 2,000 849
5s รายเดือน 5,999 3,999 500 449
3,499 500 549
2,999 1,000 649
5 รายเดือน 4,599 2,599 1,000 449
5i
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,699 2,190* 700 449 -
990* 1,000 649
5
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,599 1,690* - 449
1,190* 500 549

อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 13 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Mi 9 รายเดือน 16,999 13,999 1,500 649
11,999 2,000 949
เติมเงิน 8,990 - 3,000 -
Mi 9T รายเดือน 12,990 9,490 1,000 449 -
8,490 1,500 649
เติมเงิน 5,990 - 3,000 -
Mi8 LITE เติมเงิน 7,990 999 - 3,000 -
Redmi Note 8 Pro
6/128 GB
รายเดือน 7,999 4,699 1,500 449 -
เติมเงิน 2,990 - 3,000 -
Redmi Note 8
4/64 GB
รายเดือน 4,999 2,299 1,500 449 -
1,490** 500 449
เติมเงิน 2,490 - 2,000 -
Redmi 7
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 4,299 30* 700 449 -
30** 300 349
เติมเงิน 299 - 1,200 -
Redmi Go รายเดือน 1,790 89* 500 349 -
เติมเงิน 9
199
- 1,200 -

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 04 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
7T Pro Mclaren
256 GB (Ram 12 GB)
รายเดือน 29,990 23,990 1,000 549
21,990 2,000 749
19,990 3,000 949
7T Pro
256 GB (Ram 8 GB)
รายเดือน 26,990 20,990 1,000 549
18,990 2,000 749
16,990 3,000 949
7T
128 GB (Ram 8 GB)
รายเดือน 17,990 12,990 1,000 649
7 Pro
128 GB (Ram 6 GB)
รายเดือน 18,990 13,490 1,000 449
8,990 4,000 949
7 Pro
256 GB (Ram 8 GB)
รายเดือน 19,990 14,490 1,000 449
9,990 4,000 949
7 Pro
256 GB (Ram 12 GB)
รายเดือน 23,990 17,990 1,000 449
11,990 4,000 949

อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 4 ก.พ. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ROG Phone 2
12/512 GB
รายเดือน 29,990 25,490 1,000 649 -
24,490 1,500 849
22,990 2,000 1,149

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง) •กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลด ค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3 - 4 เดือน เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป


แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal XTRA (สำหรับ iPhone)

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
4G 3G
1,899 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 2,000

นาน 6 เดือน
1,499 1,200
1,299 850
1,099 650
899i ไม่จำกัด 400
899 28 GB 400
699 18 GB 300
599 14 GB 250
499 - 9 GB 200

แพ็กเกจ 899i สำหรับ iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, และ iPhone 8 256 GB เท่านั้น

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 499 - 699 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 kbps., แพ็กเกจ 899i และ 899 - 1,899 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 kbps. และ แพ็กเกจที่ได้สิทธิ์ใช้งาน 4G ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps. (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการ ตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 899 (SP) และ 1,099 - 1,899 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เดือนที่ 13-24

 • แพ็กเกจ 899i รับเน็ต 4G/3G 15 GB
 • แพ็กเกจ 1,099 รับเน็ต 4G/3G 16 GB
 • แพ็กเกจ 1,299 รับเน็ต 4G/3G 20 GB
 • แพ็กเกจ 1,499 รับเน็ต 4G/3G 25 GB
 • แพ็กเกจ 1,899 รับเน็ต 4G/3G 30 GB

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal MAXX

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง โทร WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
4G 3G โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
โทรในเครือข่าย
AIS
2,049 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 2,000 ไม่จำกัด

นาน 6 เดือน
1,949 1,800
1,549 1,100 -
1,349 900 -
1,249 800 -
1,149 700 -
1,049 40 GB 550 -
949 32 GB 400 -
849 28 GB 350 -
749 25 GB 300 -
649 16 GB 250 -
549 - 12 GB 200 -
449 - 7 GB 150 -
349 - 3 GB 100 -

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 349 - 649 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps, แพ็กเกจ 749 - 949 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • แพ็กเกจ 1,149 – 2,049 บาท ใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 1,149 - 2,049 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal NET Unlimited

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
4G 3G
1,099 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ไม่ลดสปีด
24 GB

นาน 6 เดือน
899 35 GB
699 22 GB
599 - 16 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal NET Unlimited

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 599 ความเร็วสูงสุด 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 799 ขึ้นไป
 • โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • รับสิทธิ์นาน 18 รอบบิล สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal Share Plan

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ตต่อเนื่อง แชร์สูงสุด
(เบอร์)
WiFi
ไม่จำกัด
4G 3G ฟรีโบนัส
2,499 2,500 40 GB รับเน็ตฟรี
2 GB/เดือน
นาน 20 เดือน
5
1,899 2,000 30 GB
1,499 1,200 25 GB
1,299 850 20 GB
1,099 650 16 GB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิก สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps (สำหรับทุกแพ็กเกจ)
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน (มีผลรอบบิลถัดไป)
 • สามารถใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มสูงสุด 5 หมายเลข (หมายเลขหลัก 1 เบอร์ หมายเลขสมาชิก 4 เบอร์)
 • หมายเลขที่สามารถสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan ได้เฉพาะหมายเลขในระบบรายเดือนเท่านั้น เรียกว่า “หมายเลขหลัก” หมายเลขหลักสามารถเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน “หมายเลขสมาชิก” ได้ผ่านช่องทาง AIS Shop , Telewiz และ Call center
 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 2GB นาน 20 เดือน เมื่อหมายเลขหลักเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีบริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้
 • ค่าบริการส่วนเกินของหมายเลขสมาชิกจะคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • หมายเลขสมาชิกสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก หรือ สมัครซื้อแพ็กเสริมต่างๆได้ แต่จำนวนการใช้งานที่ได้รับไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างหมายเลขในกลุ่ม
 • การรวมกลุ่มจะสิ้นสุดทันที เมื่อหมายเลขหลักยกเลิกแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • กำหนดให้หมายเลขสมาชิกเป็นเบอร์ในระบบรายเดือน
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องเป็นหมายเลขจดทะเบียนใหม่,ลูกค้าปัจจุบัน,เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามหมายเลขหลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าหมายเลขหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหมายเลขสมาชิก
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.ais.co.th/wifi
 • หากหมายเลขหลักเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก หรือยกเลิกหมายเลข หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมาย รวมถึงเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หมายเลขสมาชิกจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ NEXT G Max Speed 299 บาท มีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน (สามารถเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆได้ภายหลัง) หากหมายเลขสมาชิกมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเกินของแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS WIFI ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้งแชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับความต้องการอย่างไม่มีสะดุด AIS WiFi - ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับทุกความต้องการ ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดให้คุณเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Wifi Auto Login) www.ais.co.th

พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade


4G HOT DEAL XTRA

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,299 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 ขึ้นไป

4G HOT DEAL MAXX

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 949 - 1,349 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,549 ขึ้นไป

เครื่องมือถือ ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารชั้นนำ• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป

• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3-4 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป

แพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET

ค่าบริการเหมาจ่าย
(บาท)
4G / 3G
3,000 60 GB
(6 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
2,000 40 GB
(4 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
1,200 20 GB
(2 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
600 10 GB
(1 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบเติมเงิน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตามรุ่นที่กำหนด และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ค่าบริการเหมาจ่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตทันทีในวันที่สมัครแพ็กเกจ (เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน)
 • สำหรับแพ็กเกจ 600 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 1GB/เดือน, แพ็กเกจ 1,200 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 2GB/เดือน, แพ็กเกจ 2,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 4GB/เดือน, แพ็กเกจ 3,000 บาท รับเน็ตจำนวน 6GB/เดือน
 • หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด (ต่อเดือน) สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps กรณีใช้งานไม่หมด จะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • รับสิทธิ์ นาน 10 เดือน
 • ต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน สิทธิ์อินเทอร์เน็ต จะสิ้นสุดลงทันที
 • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น