เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ

(iPhone 12)


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G One Plan
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 12 Pro Max
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
51,900 48,300 1,000 หรือ 0* 699
45,700 2,000 หรือ 500* 1,199
44,200 3,000 หรือ 500* 1,499
43,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12 Pro Max
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
43,900 40,300 1,000 หรือ 0* 699
37,700 2,000 หรือ 500* 1,199
36,200 3,000 หรือ 500* 1,499
35,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12 Pro Max
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
39,900 36,300 1,000 หรือ 0* 699
33,700 2,000 หรือ 500* 1,199
32,200 3,000 หรือ 500* 1,499
31,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12 Pro
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
48,900 45,300 1,000 หรือ 0* 699
42,700 2,000 หรือ 500* 1,199
41,200 3,000 หรือ 500* 1,499
40,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12 Pro
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,900 37,300 1,000 หรือ 0* 699
34,700 2,000 หรือ 500* 1,199
33,200 3,000 หรือ 500* 1,499
32,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12 Pro
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
36,900 33,300 1,000 หรือ 0* 699
30,700 2,000 หรือ 500* 1,199
29,200 3,000 หรือ 500* 1,499
28,100 4,000 หรือ 1,500* 1,699
iPhone 12
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
35,900 27,800 2,000 699
25,200 3,000 1,199
23,700 4,000 1,499
22,600 5,000 1,699
iPhone 12 สีม่วง
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
35,900 28,700 2,500 699
25,700 3,500 1,199
24,200 4,500 1,499
23,700 5,000 1,699
iPhone 12
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,900 23,800 2,000 699
21,200 3,000 1,199
19,700 4,000 1,499
18,600 5,000 1,699
iPhone 12 สีม่วง
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,900 24,700 2,500 699
21,700 3,500 1,199
20,200 4,500 1,499
19,700 5,000 1,699
iPhone 12
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 22,300 2,000 699
19,700 3,000 1,199
18,200 4,000 1,499
17,100 5,000 1,699
iPhone 12 สีม่วง
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 22,700 2,500 699
19,700 3,500 1,199
18,200 4,500 1,499
17,700 5,000 1,699
iPhone 12 Mini
256 GB
เติมเงิน 27,400 23,400 แพ็กเกจ Hot Deal Net 2,555.-
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
21,800 1,000 699
19,700 2,000 1,199
18,200 3,000 1,499
17,100 3,500 1,699
iPhone 12 Mini สีม่วง
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
27,400 23,900 1,000 699
21,900 2,000 1,199
20,400 3,000 1,499
18,900 4,000 1,699
iPhone 12 Mini
128 GB
เติมเงิน 23,900 19,900 แพ็กเกจ Hot Deal Net 2,555.-
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
18,300 1,000 699
16,200 2,000 1,199
14,700 3,000 1,499
13,600 3,500 1,699
iPhone 12 Mini สีม่วง
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
23,900 19,900 1,000 699
17,900 2,000 1,199
16,400 3,000 1,499
14,900 4,000 1,699
iPhone 12 Mini
64 GB
เติมเงิน 21,900 17,900 แพ็กเกจ Hot Deal Net 2,555.-
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
16,300 1,000 699
14,200 2,000 1,199
12,700 3,000 1,499
11,600 3,500 1,699
14,200** - 699
iPhone 12 Mini สีม่วง
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 3,000 บ.)
25,900 17,900 1,000 699
15,900 2,000 1,199
14,400 3,000 1,499
12,900 4,000 1,699

  *เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยชื่อต้องตรงกับผู้จดทะเบียนเท่านั้น

  **สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

(iPhone)


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 11
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
28,100 22,700 2,500 699 699
20,700 4,200 1,099 1,199
18,700 6,200 1,499 1,699
iPhone 11
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
24,100 19,200 2,500 699 699
17,200 4,200 1,099 1,199
15,200 6,200 1,499 1,699
iPhone 11
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
22,100 17,200 2,500 699 699
15,200 4,200 1,099 1,199
13,200 6,200 1,499 1,699
iPhone XR
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,900 14,900 1,500 699 699
13,900 2,000 899 899
12,900 2,500 1,099 1,199
iPhone XR
64 GB
Postpaid
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
16,900 12,900 1,500 699 699
11,900 2,000 899 899
10,900 2,500 1,099 1,199
10,900** - 699 699
iPhone SE
256 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 20,900 15,300 5,000 499 -
13,300 6,500 699 699
13,300 6,500 XTRA 899i 899
11,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
17,300 1,500 499 -
15,300 2,000 699 699
15,300 2,000 XTRA 899i 899
13,300 3,500 1,099 1,199
iPhone SE
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 16,900 11,300 5,000 499 -
9,300 6,500 699 699
9,300 6,500 XTRA 899i 899
7,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,300 1,500 499 -
11,300 2,000 699 699
11,300 2,000 XTRA 899i 899
9,300 3,500 1,099 1,199
iPhone SE
64 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 14,900 9,300 5,000 499 -
7,300 6,500 699 699
7,300 6,500 XTRA 899i 899
5,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
11,300 1,500 499 -
9,300 2,000 699 699
9,300 2,000 XTRA 899i 899
7,300 3,500 1,099 1,199

  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

  *สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

  **สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

iPad Pro (WI-FI + Cellular)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPad Pro 12" GEN 4
1 TB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
54,400 49,900 1,500 699
47,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 4
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
47,400 42,900 1,500 699
40,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 4
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,400 35,900 1,500 699
33,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 4
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
36,900 32,400 1,500 699
29,900 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 3
1 TB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
51,400 46,900 1,500 699
44,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 3
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
44,400 39,900 1,500 699
37,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 3
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
37,400 32,900 1,500 699
30,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 3
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,900 29,400 1,500 699
26,900 2,500 1,199
iPad Pro 11" GEN 2
1 TB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
47,400 42,900 1,500 699
40,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 2
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,400 35,900 1,500 699
33,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 2
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,400 28,900 1,500 699
26,400 2,500 1,199
iPad Pro 12" GEN 2
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 25,400 1,500 699
22,900 2,500 1,199
iPad Pro 11" GEN 1
1 TB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
44,400 39,900 1,500 699
37,400 2,500 1,199
iPad Pro 11" GEN 1
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
37,400 32,900 1,500 699
30,400 2,500 1,199
iPad Pro 11" GEN 1
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
30,400 25,900 1,500 699
23,400 2,500 1,199
iPad Pro 11" GEN 1
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
26,900 22,400 1,500 699
19,900 2,500 1,199

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

iPad (Wi-Fi+Cellular)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal NET XTREME
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPad Gen 8
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,400 14,900 1,000 399
12,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Gen 8
32 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
15,400 11,900 1,000 399
9,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Gen 7
32 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,400 8,400 1,500 599
6,400 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Gen 6
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 15,400 3,130 10,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
10,900 1,500 399
8,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Gen 6
32 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,400 200 10,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
6,900 1,500 399
4,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Air 4
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,400 25,900 1,000 599
23,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Air 4
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
24,400 20,900 1,000 599
18,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Galaxy Z Fold2 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.
ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,499.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000.-)
63,900 50,900 2,000 - 899
48,900 3,000 - 1,199
46,900 4,000 - 1,699
ชำระผ่านบัตรเครดิต 43,900 5,000 - 1,999
Galaxy S21 Ultra 5G
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
45,900 40,400 2,000 - 699
37,900 3,000 - 1,199
35,900 3,500 - 1,399
33,900 4,500 - 1,699
Galaxy S21 Ultra 5G
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
41,900 36,400 2,000 - 699
33,900 3,000 - 1,199
31,900 3,500 - 1,399
29,900 4,500 - 1,699
Galaxy S21 Ultra 5G
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
39,900 34,400 2,000 - 699
31,900 3,000 - 1,199
29,900 3,500 - 1,399
27,900 4,500 - 1,699
Galaxy S21+ 5G
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
35,900 31,400 1,500 - 699
28,900 2,500 - 1,199
26,900 3,000 - 1,399
25,900 3,500 - 1,699
Galaxy S21+ 5G
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
33,900 29,400 1,500 - 699
26,900 2,500 - 1,199
24,900 3,000 - 1,399
23,900 3,500 - 1,699
Galaxy S21 5G
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
29,900 25,900 1,500 - 699
23,900 2,500 - 1,199
22,900 3,000 - 1,399
21,400 3,500 - 1,699
Galaxy S21 5G
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บ.)
27,900 23,900 1,500 - 699
21,400 2,500 - 1,199
20,400 3,000 - 1,399
18,900 3,500 - 1,699
Galaxy Note 20 Ultra 5G
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
46,900 41,900 - - 699
40,900 - - 899
37,400 - - 1,199
35,900 - - 1,699
Galaxy Note 20 Ultra
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
42,900 38,400 - 699 699
37,400 - 899 899
36,400 - 1,099 1,199
33,400 2,000 1,499 1,699
Galaxy Note 20 Ultra 5G
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
42,900 37,900 - - 699
36,900 - - 899
35,400 - - 1,199
32,900 - - 1,699
Galaxy Note 20 Ultra
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
38,900 34,400 - 699 699
33,400 - 899 899
32,400 - 1,099 1,199
29,400 - 1,499 1,699
Galaxy Note 20 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,900 28,900 - - 699
27,900 - - 899
26,400 - - 1,199
18,900 - - 1,699
Galaxy Note 20
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 25,400 - 699 699
24,400 500 899 899
23,400 1,000 1,099 1,199
20,400 1,000 1,499 1,699
Galaxy S20 FE 5G
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,900 18,400 1,000 - 699
15,900 1,000 - 1,199
14,400 2,000 - 1,399
Galaxy S20 FE 5G
128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,900 16,400 1,000 - 699
13,400 1,500 - 1,199
12,400 2,000 - 1,399
Galaxy S20 FE
128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
20,900 14,900 2,000 699 699
12,400 3,000 1,099 1,199
9,900 5,000 1,499 1,699
Galaxy A52 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,499 9,989 1,200 - 699
8,989 1,500 - 899
7,489 2,500 - 1,199
สำหรับลูกค้า Serenade
อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป
8,489 1,000 - 899
6,989 2,000 - 1,199
Galaxy A42 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,999 7,989 1,500 - 699
6,989 2,000 - 899
5,489 2,500 - 1,199
Galaxy A51
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 7,190 1,000 499 -
6,190 1,500 699 699
5,190 2,000 899 899
Galaxy A32 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 6,489 1,500 - 699
5,489 2,000 - 899
3,489 2,500 - 1,199
Galaxy A32
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,499 6,489 1,000 499 -
5,489 1,500 699 699
Galaxy A31
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,999 4,989 1,000 499 -
-
3,989 1,500 699 899
Galaxy A21s
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,599 4,589 1,000 499 -
-
3,589 1,500 699 899
Galaxy A21s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,299 2,800 800 499 699
Galaxy A12
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 2,789* 1,000 499 -
2,289* 1,200 599 699
989* 3,300 499 699
2,289** 300 399 699
1,789*** - 399 699
Mega Sale 2,589* 500 499 -
2,089* 600 599 699
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,499 1,089* 900 499 -
989* 500 599 699
39* 3,300 499 699
Galaxy A02s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 2,289* 800 499 699
1,689* 1,000 599 699
39* 3,300 499 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
1,789*
2,289
800 499 -
1,189*
1,689
1,000 599 699
Super SAVE – FBB
ลูกค้า AIS Fiber
1 ปีขึ้นไป
2,289* 0
800
499 -
1,689* 0
1,000
599 699
Mega Sale 1,689* 500 499 -
1,189* 500 599 699
Mega Sale + Super SAVE 1,189*
1,689
500 499 -
689*
1,189
500 599 699
Mega Sale + Super SAVE – FBB 1,689* 0
500
499 -
1,189* 0
500
599 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า

(Galaxy TAB)


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Galaxy Tab S7+
6/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,990 29,400 1,500 499 -
26,900 2,000 699 699
24,900 2,000 1,099 1,199
Galaxy Tab S7
6/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
26,900 22,900 1,000 499 -
20,900 1,500 699 699
18,900 1,500 1,099 1,199
Galaxy Tab S6 Lite LTE รายเดือน 12,990 9,990 500 499 -
8,990 1,000 699 699
7,990 2,000 899 899
Galaxy Tab A7 LTE รายเดือน 9,999 7,990 1,000 466 -
-
6,990 1,500 699 699

อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
P40 Pro+ 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,990 31,990 1,000 - 699
30,990 1,500 - 899
27,990 2,000 - 1,199
P40 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,990 23,990 - - 699
22,990 - - 899
20,990 - - 1,199
16,490 - - 1,699
P40 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
22,990 17,990 - - 699
16,990 - - 899
14,490 - - 1,199
10,990 - - 1,699
Mate 40 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
34,990 26,990 1,500 - 699
23,990 2,500 - 1,199
20,990 3,500 - 1,399
Nova 7 SE 5G
(เฉพาะสี Midsummer purple
เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 6,990 1,800 - 699
5,490 2,600 - 899
3,990 3,500 - 1,199
nova 7i รายเดือน 7,990 5,190 500 499 -
4,090 800 699 699
Y7a
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,999 2,489* 500 499 -
1,489* 500 599 699
989* 4,000 499 699
1,289* 2,000 499 699
1,989** - 399 699
1,289*** - 399 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
1,989*
2,489
500 499 -
989*
1,489
500 599 699
Super SAVE – FBB
ลูกค้า AIS Fiber
1 ปีขึ้นไป
2,489* 0
500
499 -
1,489* 0
500
599 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า

(Tablet)


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
MatePad T10s LTE รายเดือน 7,990 4,990 1,000 499 -
3,990 1,500 699 699
MatePad T8 (Tablet) รายเดือน 3,990 1,490* 1,200 499 -
990* 1,500 599 699
39* 3,200 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Find X3 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,990 23,990 2,000 - 899
22,490 2,500 - 1,199
20,990 3,000 - 1,399
Find X2 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,990 28,990 - - 699
27,990 - - 899
26,490 - - 1,199
Find X2 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,990 20,990 - - 699
19,990 - - 899
17,490 - - 1,199
Reno5 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
19,990 14,990 2,500 - 899
-
12,990 3,000 - 1,199
11,990 3,500 - 1,399
Reno5 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 12,990 8,990 1,500 - 699
7,990 2,000 - 899
6,490 3,000 - 1,199
Reno5 Marvel Edition
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,990 9,990 1,000 699 699
8,990 1,500 899 899
7,490 2,500 1,099 1,199
Reno5
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 8,490 1,500 499 -
7,490 2,000 699 699
6,490 2,500 899 899
5,490 3,000 1,099 1,199
A94
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,499 6,989 1,500 499 -
5,989 2,000 699 699
4,989 2,500 899 899
A93
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 5,989 1,500 499 -
4,989 2,000 699 699
3,989 2,500 899 899
A74
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,999 5,489 1,500 499 -
3,989 2,000 699 699
A54
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,699 3,089* 800 499 -
2,589* 800 599 699
1,089* 3,700 499 699
A53
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,499 2,689* 900 499 -
2,189* 1,200 599 699
989* 3,600 499 699
A15s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 2,489* 1,100 499 -
1,989* 1,400 599 699
989* 3,400 499 699
1,989** 1,000 399 699
1,489*** 400 399 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
1,989*
2,489
1,100 499 -
1,489*
1,989
1,400 599 699
Super SAVE – FBB
ลูกค้า AIS Fiber
1 ปีขึ้นไป
2,489* 0
1,100
499 -
1,989* 0
1,400
599 699
A15
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,299 1,789* 1,500 449 -
1,289* 1,700 599 699
690* 2,900 499 699
1,289** 0 399 699
789** 200 399 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
1,289*
1,789
1,500 499 -
789*
1,289
1,700 599 699
Mega Sale 1,789* 500 499 -
1,289* 500 599 699
Mega Sale + Super SAVE 1,289*
1,789
500 499 699
789*
1,289
500 599 699
A12
3/32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 1,689* 500 499 -
1,089* 500 599 699
39* 3,300 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Y72 5G รายเดือน 9,999 6,489 2,000 - 699
5,489 2,500 - 899
3,489 3,000 - 1,199
Y31 รายเดือน 7,499 4,999 1,200 499 -
3,999 1,200 699 699
2,999 2,000 899 899
Y20
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,489* 700 499 -
2,989* 900 599 699
989* 3,400 499 699
Y12s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,299 2,789* 500 499 -
2,789* 500 599 -
1,289* 1,500 499 699
690* 2,900 499 699
1,489** - 399 699
989*** - 399 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
2,289*
2,789
500 499 -
1,789*
2,289
800 599 699
Super SAVE – FBB
ลูกค้า AIS Fiber
1 ปีขึ้นไป
2,789* 0
500
499 -
2,289* 0
800
599 699
Mega Sale 1,989* 500 499 -
1,489* 500 599 699
Mega Sale + Super SAVE 1,489*
1,989
500 499 -
989*
1,489
500 599 699
Mega Sale + Super SAVE – FBB 1,989* 0
500
499 -
1,489* 0
500
599 699
Y11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 2,589* - 499 -
1,589* - 599 699
39* 3,300 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
X7 Pro 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 14,990 11,490 1,000 - 699
10,490 1,500 - 899
8,990 2,500 - 1,199
8 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 5,989 1,500 - 699
4,989 2,000 - 899
2,989 3,000 - 1,199
8
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 4,489 2,500 699 699
3,489 3,000 899 899
7 Pro
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 7,690 1,500 499 -
6,690 2,000 699 699
5,690 3,000 899 899
4,690 3,500 1,099 1,199
7 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 6,189 1,000 - 699
5,189 1,500 - 899
3,189 2,000 - 1,199
7i
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,499 5,489 1,000 499 -
3,989 2,000 699 699
C25
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,499 2,789* 800 499 -
2,489* 1,000 599 699
2,289* 1,500 499 699
C17
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 2,489* 500 499 -
1,989* 500 599 699
1,089* 3,100 499 699
C21
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,299 1,789* 800 499 699
1,489* 1,000 599 699
1,289* 1,500 499 699
690* 3,200 499 699
1,789** 500 399 699
1,289*** 200 399 699
Super SAVE
บิลค่าไฟ 300 หน่วย
ลด 500.-
1,289*
1,789
800 499 -
989*
1,489
1,000 599 699
Super SAVE – FBB
ลูกค้า AIS Fiber
1 ปีขึ้นไป
1,789* 0
800
499 -
1,489* 0
1,000
599 699
C12
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 1,189* 600 499 -
889* 700 599 699
39* 3,300 499 699
Mega Sale 1,189*
1,589
300 499 -
300 599 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***สำหรับลูกค้าเติมเงินที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Mi 11 | 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,990 19,690 1,500 - 699
18,690 2,000 - 899
17,190 3,000 - 1,199
16,190 3,500 - 1,399
Mi 10T Pro 5G รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 15,990 11,490 3,000 - 699
8,990 5,000 - 1,199
รายเดือน 12,490 2,000 - 699
11,490 2,500 - 899
9,490 3,500 - 1,199
Mi 10T 5G รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,990 7,990 3,500 - 699
4,990 6,000 - 1,199
รายเดือน 8,990 2,500 - 699
7,990 3,000 - 899
5,990 4,000 - 1,199
Redmi Note 10 Pro รายเดือน 8,499 5,989 1,500 499 -
4,989 2,000 699 699
Redmi Note 10 รายเดือน 5,999 3,989 500 499 -
3,789 1,000 599 -
3,289 1,200 699 699
Redmi Note 9 Pro รายเดือน 7,999 5,489 500 499 -
4,489 1,000 699 699
Redmi Note 9 รายเดือน 4,999 2,889 1,000 499 -
1,889 1,500 699 699
Redmi Note 9T 5G
128 GB
รายเดือน 7,499 3,789 2,000 - 699
2,789 2,500 - 899
Redmi 9T
128 GB
รายเดือน 5,299 2,989 1,300 499 -
2,489 1,600 599 -
1,989 2,000 699 699
Redmi 9T
64 GB
รายเดือน 4,499 2,489 1,000 499 -
1,989 1,300 599 -
1,489 1,700 699 -
Redmi 9 รายเดือน 3,999 2,589* 800 499 699
39* 3,200 499 699
Redmi 9C รายเดือน 3,199 2,089* 500 499 699
39* 2,500 499 699
Redmi 9A รายเดือน 2,899 1,889* 500 499 699
39* 2,200 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 15 พ.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Nord
12/256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1000 บ.)
15,990 11,990 1,500 699 699
10,990 2,000 899 899
9,990 2,500 1,099 1,199
8,990 3,000 1,299 1,399
Nord
8/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1000 บ.)
12,990 8,990 1,500 699 699
7,990 2,000 899 899
6,990 2,500 1,099 1,199
5,990 3,000 1,299 1,399
Nord
N10 5G
รายเดือน 8,990 5,690 1,500 - 699
4,690 2,000 - 899
3,190 3,000 - 1,199
Nord N10 5G
LINE Edition
รายเดือน 9,990 6,490 700 - 699
5,490 1,500 - 899
3,990 2,800 - 1,199
Nord N100 รายเดือน 5,299 2,989* 800 499 -
2,489* 1,200 599 699
989* 3,600 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 28 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
G 5G Plus รายเดือน 9,990 5,990 1,500 - 699
4,990 2,000 - 899
2,990 3,500 - 1,199

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง) • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลด ค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3 - 4 เดือน เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป


แพ็กเกจรายเดือน 5G Hot Deal Max Speed

สมัครได้ทั้งสมาร์ทโฟน 4G และ 5G

เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G Hot Deal Max Speed

   ค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. (ไม่รวมภาษี)
  • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   แพ็กเกจ 699 – 899 บ.
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • หลังจากใช้เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps,
   แพ็กเกจ 1,199 – 1,999 บ.
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน (ฟรีค่าธรมเนียมครั้งแรก)
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไข บริการ VR คอนเทนต์

 • รับสิทธิ์ 6 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. และ 12 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 1,199-1,999บ. สามารถโหลด “AIS 5G Play VR” ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store
 • ฟรีค่าบริการ VR Service มูลค่า 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR

เงื่อนไข บริการ AR คอนเทนต์

 • รับสิทธิ์ 6 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1,199-1,999บ. สามารถโหลด “AIS 5G Play AR” ผ่าน App Store และ Play Store
 • ฟรีค่าบริการ AR Service มูลค่า 199 บาท /เดือน (ไม่รวมVAT)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/AR

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS Cloud Game Blacknut by GAMELOFT

 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งกดรับสิทธิ์ หลังจากที่กดรับสิทธิ์แล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปปลิเคชั่น Blacknut by GAMELOFT เพื่อใช้งาน AIS Cloud Game
 • ดาวน์โหลดแอปได้ที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame
 • รับสิทธิ์ 1 ครั้ง/ การใช้งานได้ 1 account ตลอดโครงการ โดยต้องกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากสมัครแพ็กเกจ 5G Max Speed สำเร็จ
 • สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และเมื่อรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินเต็ม หรือบางส่วนได้
 • รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android 5.0 หรือ 5.0 ขึ้นไป เท่านั้น **อุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงระบบ iOS ยังไม่รองรับการใช้งาน
 • หลังสิทธืใช้งานฟรีตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน 299 บาท (ไม่รวม Vat.) และมี SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วันก่อนคิดค่าบริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจรายเดือน แพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 4 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด *656*1# โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ เดือนละ 159 บ. (กรณีชำระผ่านระบบ iTune คิดเดือนละ 209 บ.) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*1# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY PREMIUM

 • สิทธิ์รับ PLAY PREMIUM นาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจหลัก 5G Max Speed สำเร็จ จะได้รับ SMS แจ้งให้ดำเนินการกดรับสิทธิ์แพ็ก Play Premium ฟรี เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM สำเร็จ ระบบจะส่งข้อความ SMS เพื่อยืนยันการสมัครใช้แพ็กเกจ
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM, PLAY FAMILY หรือแพ็กเกจ PLAY อื่นๆ ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้ ลูกค้าต้องทำการยกเลิกแพ็กเกจที่มีอยู่ก่อน ถึงสามารถรับสิทธิ์ได้
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ PLAY FAMILY หรือ PLAY PREMIUM แบบใช้งานฟรีอยู่แล้ว สามารถรับสิทธิ์ได้ โดยระบบจะเพิ่มแพ็กเกจฟรี Play Premium ใหม่ นับระยะเวลาเริ่มต้นใช้งานใหม่ นาน 3 รอบบิลและลบแพ็กเกจฟรีแพ็กเก่าให้อัตโนมัติ
 • เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนการต่ออายุการใช้งานแพ็กเกจล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการคิดค่าบริการ 199 บาท
 • สามารถรับชม VIU Premium และ beIN SPORTS CONNECT จากแพ็กเกจ PLAY PREMIUM ได้ฟรีสูงสุด 3 รอบบิล หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM สิทธิ์ในการรับชม VIU ฟรี และ beIN SPORTS CONNECT ฟรี จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที
 • แพ็กเกจ PLAY PREMIUM รวมความบันเทิงคุณภาพจากช่องพรีเมี่ยมดัง 31 ช่อง พร้อมสิทธิพิเศษรับชมแอป VIU และ beIN SPORTS CONNECT ฟรีสูงสุด 3 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตอาจมีค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และช่องทางการรับชมของลูกค้า โดยค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานปัจจุบัน
 • รับชม PLAY PREMIUM ได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร.*357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • รับชม VIU Premium พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ผ่านแอป VIU และ 1 เว็บไซด์ ผ่าน www.viu.com
 • รับชม beIN SPORTS ได้ 1 อุปกรณ์ ผ่านแอป beIN SPORTS CONNECT
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เซเรเนด

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
 • ระบบจะดำเนินการให้สิทธิ์เซเรเนดในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เซเรเนดที่สูงกว่าสิทธิ์เซเรเนดเดิม โดยจะมี SMS แจ้ง
 • ระบบจะดำเนินการมอบสถานะเซเรเนดให้อัตโนมัติ โดยจะเห็นสถานะของลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ดำเนินการในระบบเสร็จสิ้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Serenade Package
  • กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์เซเรเนด กับหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แล้วไปสมัครโปรโมชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์เซเรเนด สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดลงทันที
 • หลังจากระยะเวลารับสิทธิ์เซเรเนดจากการสมัครโปรโมชั่นที่ร่วมโครงการนี้ สิ้นสุดลง หมายเลขนี้จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

แพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone เร็ว แรง สูงสุด 2 Gbps

ไม่ว่าซื้อ iPhone 12 Series จากที่ไหน เครือข่ายใด ก็สมัครได้

รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ รวมมูลค่า 2,000 บาท เมื่อซื้อ iPad และ Apple Watch ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก)

1. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPad (Gen 8) Wi‑Fi + Cellular หรือ iPad Air (Gen 4) Wi‑Fi + Cellular

2. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ Apple Watch Series 6 หรือ Apple Watch SE

เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone

 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone สำหรับลูกค้าจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน , ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 จาก AIS เท่านั้น
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที, SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับสิทธิ์พิเศษ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไป
   รับสิทธิ์ Family Share เปิดเบอร์เสริม ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือนs
  1. แพ็กเกจ 1,199 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  2. แพ็กเกจ 1,499 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  3. แพ็กเกจ 1,699 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  4. แพ็กเกจ 1,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 150GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  5. แพ็กเกจ 2,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G ได้ไม่จำกัด
  6. เลขหมายเสริม ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกับเลขหมายหลัก และรวมจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการร่วมกับเลขหมายหลัก
  7. เลขหมายเสริม ทุกแพ็กเกจ รับสิทธิ์โทรฟรีแชร์ร่วมกับเลขหมายหลัก (ค่าโทรส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท)
  8. สิทธิ์เลขหมายเสริม จะสิ้นสุดหากเลขหมายหลักเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan เป็นแพ็กเกจอื่น และเลขหมายเสริม จะถูกปรับแพ็กเกจเป็น 4G MAX SPEED ค่าบริการรายเดือน 299 บาท
   รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค้าและทุกบริการบน App Store (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา)
  1. แพ็กเกจ 1,199 - 1,999 บาท ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 1,200 บาท (ส่วนลด 100 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
  2. แพ็กเกจ 2,999 บาท ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 2,400 บาท (ส่วนลด 200 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
  3. ลูกค้าต้องสมัคร Apple ID พร้อมลงทะเบียนวิธีการชำระผ่าน หมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสรายเดือน (เลขหมายหลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone)
  4. รับสิทธิส่วนลดต่อรอบบิล ส่วนลดคงเหลือไม่สามารถยกยอดสะสมไปรอบบิลถัดไป และรอบบิลที่มีการใช้แพ็กเกจ 5G One Plan ไม่เต็มรอบบิล จะได้รับส่วนลด เฉลี่ยตามจำนวนวันที่ใช้งานของรอบบิลนั้น
  5. กรณีเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan สูงขึ้น ยังคงได้รับส่วนลดต่อเนื่อง ตามจำนวนเดือนที่คงเหลือ
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับเลขหมายหลัก
   AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัด ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
   เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium
   1. สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจรายเดือน แพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 4 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
   2. รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด *656*1# โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
   3. รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
   4. สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
   5. หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ เดือนละ 159 บ. (กรณีชำระผ่านระบบ iTune คิดเดือนละ 209 บ.) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   6. ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*1# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium
   แพ็กเกจ PLAY PREMIUM เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   1. รับสิทธิ์ชมฟรีนาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์
   2. ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Premium, Play Family หรือแพ็กเกจ Play อื่นๆ ที่ชำระค่าบริการรายเดือนอยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
   3. เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี 3 เดือนแรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   รับสิทธิ์เซเรเนด เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   1. ได้รับการปรับสถานะเซเรเนด โดยอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ
   2. ได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
   รับสิทธิ์แพ็กเกจ AIS 5G Play VR และ AIS 5G Play AR
   1. รับสิทธิ์ฟรี นาน 6 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 699 และ 899 บาท
   2. รับสิทธิ์ฟรี นาน 12 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท ขึ้นไป
   3. หลังจากครบกำหนด ระบบจะมีข้อความเตือนให้ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานต่อเนื่องได้ ค่าบริการรายเดือน 199 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เรียกเก็บอัตโนมัติ)
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone 1,199 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM / Multi SIM Plus ได้
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ของหมายเลขสมาชิก (Family Share *จดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MORE

ความบันเทิงครบครัน

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MORE

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 999 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจรายเดือน แพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 4 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด *656*1# โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ เดือนละ 159 บ. (กรณีชำระผ่านระบบ iTune คิดเดือนละ 209 บ.) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*1# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Serenade

 • รับสิทธิ์ Serenade Emerald เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,399 บาท
 • รับสิทธิ์ Serenade Gold เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 – 1,899 บาท

พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade


เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Hot Deal Max Speed และ 4G Hot Deal More

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,399 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 บ. ขึ้นไป

พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อซื้อ Samsung Galaxy S21 Series และ Galaxy Z Fold2 5G

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 - 1,699 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Platinum

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,999 ขึ้นไป

ใหม่! แพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M


ผ่อนสบาย เครื่องพร้อมแพ็ก ใช้นาน 18 เดือน

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M

 • แพ็กเกจ 399 และ 599 หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
 • แพ็กเกจ 699 หลังจากการใช้งาน 5G/4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการโทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 2.5 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

ใหม่! แพ็กเกจ 4G Hot Deal FIX Speed


เน็ตไม่อั้น โทรในเครือข่ายไม่อั้น

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย AIS (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน : โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล

เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • รับสิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก *หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

เน็ตไม่อั้น 12 เดือน สำหรับ iPhone SE

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • สิทธิ์การใช้งาน 4G ไม่จำกัด แพ็กเกจ 899i บาท ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps (ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Multi SIM)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 3 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

แพ็กเกจ 4G Hot Deal NET XTREME

เน็ตจัดเต็ม สำหรับ iPad เท่านั้น

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal NET XTREME

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

แพ็กเกจเดียว ใช้ได้หลายเบอร์ สำหรับ iPad เท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิก สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps (สำหรับทุกแพ็กเกจ)
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน (มีผลรอบบิลถัดไป)
 • สามารถใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มสูงสุด 5 หมายเลข (หมายเลขหลัก 1 เบอร์ หมายเลขสมาชิก 4 เบอร์)
 • หมายเลขที่สามารถสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan ได้เฉพาะหมายเลขในระบบรายเดือนเท่านั้น เรียกว่า “หมายเลขหลัก” หมายเลขหลักสามารถเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน “หมายเลขสมาชิก” ได้ผ่านช่องทาง AIS Shop , Telewiz และ Call center
 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 2GB นาน 20 เดือน เมื่อหมายเลขหลักเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีบริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้
 • ค่าบริการส่วนเกินของหมายเลขสมาชิกจะคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • หมายเลขสมาชิกสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก หรือ สมัครซื้อแพ็กเสริมต่างๆได้ แต่จำนวนการใช้งานที่ได้รับไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างหมายเลขในกลุ่ม
 • การรวมกลุ่มจะสิ้นสุดทันที เมื่อหมายเลขหลักยกเลิกแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • กำหนดให้หมายเลขสมาชิกเป็นเบอร์ในระบบรายเดือน
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องเป็นหมายเลขจดทะเบียนใหม่,ลูกค้าปัจจุบัน,เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามหมายเลขหลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าหมายเลขหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหมายเลขสมาชิก
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER Wi-Fi ระบบจะส่ง Wi-Fi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.ais.co.th/wifi
 • หากหมายเลขหลักเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก หรือยกเลิกหมายเลข หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมาย รวมถึงเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หมายเลขสมาชิกจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ NEXT G Max Speed 299 บาท มีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน (สามารถเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆได้ภายหลัง) หากหมายเลขสมาชิกมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเกินของแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS WI-FI ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้งแชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับความต้องการอย่างไม่มีสะดุด AIS Wi-Fi - ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับทุกความต้องการ ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดให้คุณเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Wi-fi Auto Login) www.ais.co.th

แพ็กเกจเสริม 5G Hot Deal NET

สำหรับลูกค้าเติมเงิน

(หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบเติมเงิน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตามรุ่นที่กำหนด และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ค่าบริการแพ็กเกจเสริม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ต ทันทีในวันที่สมัครแพ็กเกจ พร้อมรับสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน AIS AR และ AIS VR (เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน)
 • รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ต นาน 12 เดือน, สิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน AIS AR และ AIS VR นาน 3 เดือนแรก
 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเสริมเน็ต ใช้ได้ทั้ง 3G/4G และสามารถใช้งาน AIS 5G สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนและซิมที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด (ต่อเดือน) สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps กรณีใช้งานไม่หมด จะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • ต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน สิทธิ์อินเทอร์เน็ต และ สิทธิ์ใช้งานแอป AIS AR และ AIS VR จะสิ้นสุดลงทันที
 • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน AIS AR https://www.ais.co.th/5G/AR และ AIS VR https://www.ais.co.th/5G/VR

เครื่องมือถือ ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารชั้นนำ• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป

• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน - เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป